صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۱۳) (۰.۳۴) (۳۷.۴۳) (۷۱.۵۸)
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۲۷ ۰.۸۹ ۱۶۴.۶۳ ۲,۴۶۰.۹۲
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ ۱.۶۴ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۳۷ ۱.۶۲ ۱۴,۰۱۷.۱۴ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۷۵ (۰.۰۴) ۱,۴۵۲.۷۱ (۱۲.۶۱)
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۱.۵۳) (۰.۸۳) (۹۹.۶۴) (۹۵.۲۹)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۷۸ ۰.۶ ۱,۶۲۹.۶۳ ۷۷۳.۴۷
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۳۵ ۰.۹۲ ۲۶۰.۴۶ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸۵) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۴۷ ۰.۴۱ ۴۴۷.۱۸ ۳۴۵.۲۵
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۴.۴۴ ۲۸.۰۵
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ (۰.۱۲) ۰.۰۷ (۳۴.۸) ۲۷.۶
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ (۰.۰۷) (۰.۰۹) (۲۲.۰۶) (۲۹.۲۸)