صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

 هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايه‌گذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايه‌گذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايه‌گذ‌اري کاهش مي‌يابد.

الزامات سرمایه گذاری

  این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و در سهام است. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

 

ردیف

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

1

سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق­ های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت‌شده نزد سازمان

حداقل 70% از کل دارایی‌های صندوق

2

سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر

حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر

3

سهام و حق‌تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداكثر 10% از کل دارایی‌های صندوق

4

سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندي شده در یک صنعت

حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق

5

واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"

حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد

6

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر 5%  از کل دارایی‌های صندوق

7

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

8

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر  به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

9

سرمایه­ گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 15%  از کل دارایی‌های صندوق

  توضیحات:

* رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در گواهی‌سپرده بانکی و سپرده بانکی در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.

** فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر می­تواند تا 15% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد.

*** منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.

**** صندوق­ های سرمایه­ گذاری صرفاً  مجاز به سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان 5% از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه ­گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.