صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
هزینه‌های صندوق
فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائي هاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد. برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائي هاي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود.به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل پنج در هزار(005/0)  از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 1.000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد از ارزش روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، بعلاوه  دو در هزار از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 و 10 درصد از ما به تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.

کارمزد متولي

سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌ های صندوق که حداقل مبلغ 100 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد بازارگردان

سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 100میلیون ریال.

کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر

معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

حق پذیرش‌و‌عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 350 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

 

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود:

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات  بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.
-
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات  بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. -