صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۱۱) ۰ (۳۲.۹۷) ۰
۴۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰.۱۲ (۰.۶۹) ۵۴.۰۷ (۹۱.۹۵)
۴۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۰۶ ۱.۴ ۲۵.۰۱ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۴۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۹ ۰.۶۹ ۲,۵۱۷.۳۱ ۱,۱۲۱.۰۴
۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۱۳) (۰.۳۴) (۳۷.۴۳) (۷۱.۵۸)
۴۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۲۷ ۰.۸۹ ۱۶۴.۶۳ ۲,۴۶۰.۹۲
۴۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۴۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ ۱.۶۴ ۰
۴۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۳۷ ۱.۶۲ ۱۴,۰۱۷.۱۴ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۷۵ (۰.۰۴) ۱,۴۵۲.۷۱ (۱۲.۶۱)
۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۱.۵۳) (۰.۸۳) (۹۹.۶۴) (۹۵.۲۹)
۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۷۸ ۰.۶ ۱,۶۲۹.۶۳ ۷۷۳.۴۷
۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۳۵ ۰.۹۲ ۲۶۰.۴۶ ۲,۷۶۷.۵۱
۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸۵) ۰
۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۴۷ ۰.۴۱ ۴۴۷.۱۸ ۳۴۵.۲۵
۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۴.۴۴ ۲۸.۰۵