صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۰.۲ ۰.۲۱ ۱۱۰.۹۱ ۱۱۲.۳۲
۱۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰.۲۴ (۰.۲۸) ۱۴۲.۸ (۶۳.۹۲)
۱۲۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ (۰.۷۷) (۰.۴۲) (۹۴.۱۵) (۷۸.۶۶)
۱۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۲۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰.۴۹ ۰.۲۷ ۴۹۳.۶۹ ۱۶۴.۹۳
۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰.۲ ۰.۲۶ ۱۰۵.۷۱ ۱۵۴.۶۹
۱۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۰.۲۱ ۰.۵۷ ۱۱۶.۴۳ ۷۰۰.۹۳
۱۲۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ (۰.۲۷) (۰.۶۲) (۶۲.۰۶) (۸۹.۴۸)
۱۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (۰.۳) (۰.۰۲) (۶۶.۲۲) (۶.۰۹)
۱۳۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۳۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۳۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ (۰.۳۲) (۰.۰۷) (۶۸.۹۱) (۲۲.۸۷)
۱۳۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۳۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۵۴۷.۵۷ ۷۰۸.۶۷
۱۳۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ (۰.۴۲) (۰.۶۳) (۷۸.۷۴) (۸۹.۹۷)
۱۳۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ (۰.۵۳) (۰.۰۱) (۸۵.۴۷) (۲.۷۵)
۱۳۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۴۲) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۰ ۰ (۱.۴۲) ۰