صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۶۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵,۳۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۰۲۱,۵۵۶,۱۴۵,۱۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۶,۶۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۵,۵۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۵,۵۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱۶۳,۹۹۷ ۱۶۲,۹۳۱ ۱۶۲,۹۳۱ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۰۲۱,۵۵۶,۱۴۵,۱۱۸
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۱۶۱,۷۱۴ ۱۶۰,۶۶۲ ۱۶۰,۶۶۲ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۳,۹۶۵,۵۵۴,۹۲۱,۸۸۵
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۱۶۵,۴۳۴ ۱۶۴,۳۵۶ ۱۶۴,۳۵۶ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۰۵۶,۷۴۱,۴۲۲,۲۱۷
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۱۶۵,۴۴۱ ۱۶۴,۳۶۴ ۱۶۴,۳۶۴ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۰۵۶,۹۲۵,۷۴۰,۲۷۱
  ۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۱۶۵,۴۵۶ ۱۶۴,۳۷۹ ۱۶۴,۳۷۹ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۰۵۷,۲۹۰,۰۰۶,۹۷۷
  ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۶۵,۴۰۳ ۱۶۴,۳۲۶ ۱۶۴,۳۲۶ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۰۵۵,۹۹۹,۱۱۳,۱۰۹
  ۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱۶۵,۹۱۶ ۱۶۴,۸۳۵ ۱۶۴,۸۳۵ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۰۶۸,۵۴۱,۲۴۰,۹۵۷
  ۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۶۴,۷۵۳ ۱۶۳,۶۸۰ ۱۶۳,۶۸۰ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۰۴۰,۰۵۳,۶۰۳,۶۳۹
  ۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱۶۳,۷۳۱ ۱۶۲,۶۶۶ ۱۶۲,۶۶۶ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۰۱۵,۰۲۲,۸۹۹,۹۱۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۶۸,۶۷۷ ۱۶۷,۵۷۶ ۱۶۷,۵۷۶ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۱۳۶,۲۱۸,۷۲۸,۴۷۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۱۷۱,۲۰۰ ۱۷۰,۰۸۱ ۱۷۰,۰۸۱ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۱۹۸,۰۴۳,۲۵۶,۴۸۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۷۱,۲۲۴ ۱۷۰,۱۰۵ ۱۷۰,۱۰۵ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۱۹۸,۶۲۲,۷۶۷,۷۷۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۷۱,۰۹۲ ۱۶۹,۹۷۳ ۱۶۹,۹۷۳ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۱۹۵,۳۷۰,۱۰۶,۷۹۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۷۵,۶۱۷ ۱۷۴,۴۶۷ ۱۷۴,۴۶۷ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۳۰۶,۲۸۹,۹۸۴,۷۷۳
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۷۵,۸۵۲ ۱۷۴,۷۰۰ ۱۷۴,۷۰۰ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۳۱۲,۰۴۰,۴۰۸,۶۵۸
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۷۷,۰۰۴ ۱۷۵,۸۴۵ ۱۷۵,۸۴۵ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۳۴۰,۲۹۸,۸۸۷,۶۹۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۷۵,۴۴۱ ۱۷۴,۲۹۲ ۱۷۴,۲۹۲ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۳۰۱,۹۷۹,۳۱۶,۴۲۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۷۹,۱۰۳ ۱۷۷,۹۲۸ ۱۷۷,۹۲۸ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۳۹۱,۷۲۸,۸۰۰,۶۰۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۷۹,۱۰۰ ۱۷۷,۹۲۶ ۱۷۷,۹۲۶ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۳۹۱,۶۶۸,۹۵۱,۳۷۴
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۷۹,۲۲۸ ۱۷۸,۰۵۳ ۱۷۸,۰۵۳ ۰ ۰ ۳۶,۳۸۲,۵۸۱ ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۸۲,۵۸۱ ۴,۳۹۴,۸۰۹,۵۷۹,۵۱۷
  مشاهده همه