صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران رسول رحیم نیا