صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۰.۷۱ (۰.۳۴) ۱,۲۴۰.۲۱ (۷۱.۳۷)
۸۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۷) ۰
۸۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۴۱ ۰
۸۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (۱.۳۸) (۰.۵۲) (۹۹.۳۸) (۸۵.۱۱)
۸۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱.۴۷ ۰.۱۸ ۲۰,۲۲۴.۵۱ ۹۱.۵۶
۸۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ (۰.۶۴) ۰.۴۷ (۹۰.۳) ۴۴۶.۳
۸۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۲.۵۷ ۲.۰۹ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۸۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۸۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳ ۰
۹۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ (۰.۱) ۰ (۳۱.۴۱) ۰
۹۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۲.۱۷ ۱.۲۶ ۲۵۲,۷۳۰.۶۸ ۹,۶۴۹.۶۳
۹۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ (۰.۳۱) (۰.۳۱) (۶۷.۹۵) (۶۷.۸۴)
۹۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱.۲۷ ۱.۰۷ ۹,۸۶۰.۷۱ ۴,۷۸۴.۵۱
۹۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۰.۷۹ ۰.۹۲ ۱,۶۸۷.۶۵ ۲,۷۰۱.۸۲
۹۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱.۳۲ ۱.۷۳ ۱۲,۰۶۳.۹۸ ۵۱,۶۴۸.۱۳
۹۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۹۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۹۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۹۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰