صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۱۲۸)% (۰.۳۴۴)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۰.۷۰۵ %۱.۲۸۴
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۵.۶۴۷ %۸.۱۷۳
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۲۳.۹۹۹ %۲۲.۵۷۱
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۸.۶۵۳ %۱۱.۶۷
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۲۶.۲۶۴ %۳۲.۲۲۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۱۴۶۰.۵ %۱۵۴۴.۹۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۶.۱۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۳)% (۹.۵۵)%