صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۱۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۲ ۱.۶۵ ۱۳۶,۸۸۷.۱۵ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۱۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۰۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱.۱۹ ۰.۵۸ ۷,۳۳۸.۷۹ ۷۳۴.۳۶
۱۰۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰.۳۵ ۰.۱۸ ۲۵۱.۹۶ ۹۵.۱
۱۰۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۰.۳ (۰.۰۴) ۱۹۶.۱۳ (۱۵.۱۲)
۱۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ (۰.۱۷) ۰.۱۸ (۴۵.۴۱) ۹۵.۱۱
۱۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ (۱.۰۳) (۱.۱۴) (۹۷.۷۱) (۹۸.۴۸)
۱۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۱۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۱.۲۱ ۰.۸۸ ۸,۰۴۲.۶۲ ۲,۳۲۹.۸۷
۱۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۰.۲۴ (۰.۴۷) ۱۴۳.۳ (۸۲.۲۱)
۱۱۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۰.۸۹ ۱.۵۴ ۲,۴۸۰.۹۸ ۲۵,۹۳۱.۱۶
۱۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۱.۷۷ ۱.۸۳ ۵۹,۳۳۴.۲ ۷۵,۸۲۸.۱۱
۱۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۱.۵۹ ۱.۳۷ ۳۱,۳۵۸.۹۶ ۱۴,۴۱۴.۱۶
۱۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ (۰.۱) (۰.۰۶) (۲۹.۹۲) (۱۹.۰۸)