صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری افق ملت دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری افق ملت دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود