صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۱۱-۱۲-۱۳۹۷ در خصوص تغییر هزینه حسابرس و تغییر نشانی تارنمای صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۰۹-۰۳-۱۳۹۷در خصوص اصلاح ترکیب دارایی ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ تغییر آدرس اینترنتی صندوق مصوب مجمع مورخ ۰۲-۱۲-۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تغییر حسابرس و بازارگردان صندوق مصوب مجمع مورخ ۱۰-۱۱-۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه