صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1  شرکت تامین سرمایه بانک ملت
550.000
2 شرکت کارگزاری بانک ملت
 450.000