صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۳۸ ۰.۳۲ ۲۹۶.۳۵ ۲۲۵.۷۵
۲۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰.۶۸ ۰.۰۷ ۱,۰۹۲.۹۶ ۲۹.۶۵
۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (۲.۶) (۱.۷۹) (۹۹.۹۹) (۹۹.۸۷)
۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ (۰.۰۲) ۰ (۶.۷۸) ۰
۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۰.۱۳ ۰ ۶۲ ۰
۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ (۰.۳۱) (۰.۰۵) (۶۷.۴۷) (۱۵.۸۹)
۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۰.۸۷ ۰.۳۵ ۲,۲۳۰.۴۷ ۲۵۳.۷۶
۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ (۰.۳۹) ۰.۲۲ (۷۶.۰۱) ۱۲۰.۳۱
۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ (۰.۱۷) (۱.۲۵) (۴۵.۹۱) (۹۸.۹۷)
۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۰.۹۷) (۰.۷۱) (۹۷.۱۸) (۹۲.۵۴)
۳۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۳۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۴۴۷.۴۶ ۶۸۳.۴۳
۳۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰.۴ (۰.۱) ۳۲۶.۵۴ (۳۰.۰۱)
۳۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۱.۹۴) (۱.۵۸) (۹۹.۹۲) (۹۹.۷)
۳۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۹۴ ۰.۱۶ ۲,۹۲۷.۵۷ ۷۹.۵۹
۳۹ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۰.۷۲) (۰.۹۶) (۹۲.۷۴) (۹۷.۰۳)