صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۶) ۰
۱۴۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ (۰.۱۴) ۰ (۳۹.۱۷) (۱.۳۷)
۱۴۴۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ (۰.۰۷) (۰.۳) (۲۳.۲۶) (۶۷.۱۷)
۱۴۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ (۰.۷۸) ۰.۰۳ (۹۴.۳۲) ۱۳.۵۹
۱۴۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ (۰.۸۶) (۰.۷۸) (۹۵.۶۶) (۹۴.۱۶)
۱۴۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ (۱.۸۸) (۰.۵۴) (۹۹.۹) (۸۶.۰۱)
۱۴۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۴۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۴) ۰
۱۴۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ (۲.۰۱) (۱.۲۱) (۹۹.۹۴) (۹۸.۸۳)
۱۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۴ (۰.۸۱)
۱۴۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۸) ۰
۱۴۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۱۸) (۷۳.۹۱) (۴۸.۲۴)
۱۴۵۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ (۲.۰۲) (۱.۲۸) (۹۹.۹۴) (۹۹.۰۹)
۱۴۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۴۵۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۴۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ (۱.۱۲) ۰.۱۳ (۹۸.۳۵) ۵۹.۳۶
۱۴۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۳.۰۷ ۲.۱۹ ۶,۲۴۰,۰۰۰ ۲۷۳,۱۵۷.۷۷
۱۴۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۲.۷۲ ۱.۱۴ ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۶,۲۴۵.۵۷
۱۴۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ (۲.۲۴) (۲.۵۴) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)