صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت مورخ 1400/08/28
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت در روز یکشنبه مورخ 1400/08/28ساعت 13 محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت در خصوص کارمزد متولی حسابرس سپرده گذاری مرکزی برگزار می گردد.
متن خبر
پیوست